icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Hyggelige mødesteder og stier i naturen får støtte fra Miljø, Teknik og Planudvalgets Borgerpulje 2023

En bålhytte, en bro og nye overnatningsmuligheder i Jordløse er noget af det, der er givet tilsagn om støtte til fra Borgerpulje 2023. Fælles for projekterne er, at de fremmer fællesskaberne i tilknytning til den smukke natur, der findes i lokalsamfundene overalt i kommunen.

Det er i alt seks projekter, fra lokale foreninger i Assens Kommune, der får del i puljens 250.000 kroner til etablering af rekreative stier eller friluftsfaciliteter i det åbne land.

Frivillige kræfter fra lokalsamfundene har fostret idéerne – og får altså nu lov til at realisere dem. Det glæder formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen, der har været med til at afsætte midlerne til Borgerpuljen.

-Det er imponerende hvor mange gode initiativer, der er overalt i kommunen, som er med til at løfte lokalsamfundene op. Og da det er et krav for at få del i midlerne, at stederne er åbne for offentlig adgang, betyder det også, at alle borgere kan få glæde af dem, siger han.

De indkomne forslag er blevet gennemgået og udvalgt af faglige medarbejdere i Miljø og Natur. I Landsbyens Hus i Jordløse er de meget glade for tilsagnet om støtte. Midlerne betyder nemlig, at de er kommet i mål med finansieringen af et større hytteprojekt.

- Målet med overnatningshytterne er at få folk til at blive lidt længere, når de besøger Jordløse – hvad enten de er på en af vores guidede ture i Jordløse Bakker eller til fest i Landsbyens Hus. Vi har søgt og samlet fondsmidler igennem tre år, så det er fantastisk, at vi endelig er i mål og kan begynde at kigge på det endelige design og materialevalg, siger formand for Landsbyens Hus, Solveig Jensen.

Følgende foreninger og projekter fik tildelt midler:

  1. Haarby Lokalråd: Delvis finansiering til bålhytte i tilknytning til det kommende vådområde mellem Haarby og Strandby.
  2. Landsbyens Hus i Jordløse: Afsluttende del-finansiering i puljen om oprettelse af 6 hytter til fri overnatning.
  3. Skallebølle Beboerforening: Etablering af trampesti og formidling ved naturområde i Skallebølle.
  4. Skydebjergforeningen: Oprettelse af sti/boardwalk i naturområde.
  5. Tommeruppernes Lokalråd: Bordebænkesæt og græstag til fårehus ved Tallerupsøerne.
  6. VivilSalbrovad: Midler til overgang over Puge Mølle Å i tilknytning til den nyanlagte sti rundt ved Puge Mølle.

Fakta om puljen

Miljø og Naturs Borgerpulje uddeler midler til nye stier, forbedring af eksisterende stier eller tilknyttede friluftsfaciliteter, som er til gavn for områdets brugere. Ved fordeling af midlerne er der krav om, at stien er åben for offentlighedens adgang og at stier og faciliteter formidles med vejviserpæle og eventuelt kort. Det er anden gang puljen uddeles.