icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Sådan måler vi, om vi er på rette vej!

I vores vision ser vi 12 år ind i fremtiden. Visionen udtrykker vores ambitioner og mål for, hvordan Assens Kommune ser ud anno 2030.

Vi kan naturligvis ikke vente 12 år på at se resultater. Derfor har vi udvalgt en række målepunkter, som vi følger år for år, så vi kan holde øje med, om vi er på rette vej.

Alle målepunkter er udvalgt på baggrund af solid viden om den sammenhæng, der er mellem målepunktet og den ønskede effekt. Det giver os mulighed for løbende at justere vores prioriteringer og indsatser, så vi er sikre på at komme i mål.

Det gode liv skaber vi sammen - målepunkter:

 • Andel borgere, der vurderer deres livskvalitet som særdeles god eller god (16+-årige)

  Udviklingen siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022 - 72,3 %
  • Baseline: 76,4 %

  Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021

 • Andel borgere, der har mentale problemer (16+-årige)

  Udviklingen siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 15,1 %
  • Baseline: 12,9 %

  Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021

 • Andel borgere, der ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet (16+-årige)

  Målepunktet ”Vores fysiske aktivitet stiger” er baseret på den nationale sundhedsmåling. Der er ændret i svarmulighederne, og derfor er tallene desværre ikke sammenlignelige med tidligere år. Assens er dog gået fra at ligge bedre end regionsgennemsnittet i 2017 til at ligge dårligere i 2021.

  • Opfølgning 2022: 62 %

  Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det ?", 2021

 • Andel borgere, der ofte føler sig uønsket alene

  Udviklingen siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 7,8 %
  • Baseline: 6,4 %

  Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det?”, 2021.

 • Andel borgere, der ryger dagligt (16+-årige)

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 16,2 %
  • Baseline: 20,5 %

  Kilde: Region Syddanmark ”Hvordan har du det?”, 2021.

 • Andel unge med psykisk lidelse, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 2 år efter 9. klasse.

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Det har desværre ikke været mulig at indhente nye data vedr. målepunktet
  • Opfølgning 2021:59,50
  • Opfølgning 2020: Ingen data
  • Baseline: 44,20 %

  Kilde: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

 • Andel af borgere med afsluttet ressourceforløb, som er i beskæftigelse året efter (hyppigst flexjob).

  Udviklingen siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 9,8 % i beskæftigelse, + 3,3 % på ledighedsydelse
  • Opfølgning 2021: 14,8 % i beskæftigelse + 11,1 % på ledighedsydelse
  • Opfølgning 2020: 11,3 % i beskæftigelse + 10 % på ledighedsydelse
  • Baseline: 17,7 % + 9,7 % på ledighedsydelse

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse 

 • Middellevetiden opgjort af sundhedsministeriet

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 81,3 år
  • Opfølgning 2021: 81,6 år
  • Opfølgning 2020: 80,9 år
  • Baseline: 80,8 år

  Kilde: Danmarks Statistik

 • Andelen af elever i folkeskolens 4.-9. klasse, der svarer, at de meget tit, tit eller en gang imellem bliver mobbet, samt elever i 0.-3. der svarer at de tit bliver drillet så de bliver kede af det

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 0.-3. klasse: 8,7 % og 4.-9. klasse: 8,8 %
  • Opfølgning 2021: 0.-3. klasse: 9,7 % og 4.-9. klasse: 6,9 %
  • Opfølgning 2020: 0.-3. klasse: 10,9 % og 4.-9. klasse: 9,3 %
  • Baseline: 0.-3. klasse: 10,9 % og 4.-9. klasse: 8,0 %

  Kilde: Region Syddanmark "Hvordan har du det?", 2021.

Vores børn og unge lykkes - målepunkter:

 • Fuldtidsmodtagere under 30 år af Uddannelseshjælp, A-dagpenge, integrationsydelse og kontanthjælp.

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 381 fuldtidspersoner svarende til 7 %
  • Opfølgning 2021: 437 fuldtidspersoner svarende til 7,9 %
  • Opfølgning 2020: 407 fuldtidspersoner svarende til 7,2 %
  • Baseline: 462 fuldtidspersoner svarende til 8 %

  Kilde: Jobindsats.dk

 • Andel unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse.

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Det har desværre ikke været muligt at indhente nye data vedr. målepunkter
  • Opfølgning 2021: 73 %
  • Opfølgning 2020: Ingen data
  • Baseline: 70,6 %

  Kilde: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

 • Samlet fravær i folkeskolerne

  Udviklingen siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 5,7 %
  • Opfølgning 2021: 4,9 %
  • Opfølgning 2020: 5,5 %
  • Baseline: 5,6 %

  Kilde: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstatistik.dk

 • Andel elever, der har aflagt afgangsprøve, og det opnåede karaktergennemsnit (FLIS-definition: minimum 4 prøver, eks. dansk orden)

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 97 % har aflagt prøve, gennemsnit 7,5
  • Opfølgning 2021: 95 % har aflagt prøve, gennemsnit 6,99
  • Opfølgning 2020: 98 % har aflagt prøve, gennemsnit 7,23
  • Baseline: 97 % har aflagt prøve, gennemsnit 6,81

  Kilde: FLIS, egen skoledata

 • Andel elever i folkeskolens 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 80,5 %
  • Opfølgning 2021: 87,1 %
  • Opfølgning 2020: 77,9 %
  • Baseline: 77,9 %

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse

 • Sprogscreening af 3-årige i børnehaverne inddeler i tre kategorier (forventeligt niveau, fokuseret og særlig indsats)

  Udviklingen siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: Forventeligt niveau: 69 %, fokuseret indsats: 7 %, særlig indsats: 7 %, ikke testet: 16 %
  • Opfølgning 2021: forventeligt niveau: 30 % fokuseret indsats: 3 % særlig indsats 4 %, 62 % ikke testet
  • Opfølgning 2020: Ingen måling
  • Baseline: forventeligt niveau: 47 % fokuseret indsats: 9 % særlig indsats 7 %, ikke testet: 37 %

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse

Drømmeboliger for alle - målepunkter:

 • Den samlede befolkningsudvikling i året

  Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: + 105 borgere, fra 40.867 til 40.972
  • Opfølgning 2021: - 98 borgere, fra 40.965 til 40.867
  • Opfølgning 2020: - 247 borgere, fra 41.212 til 40.965
  • Baseline: - 116 borgere, fra 41.328 til 41.212

  Kilde: Danmarks Statistik

 • Samlet til- og fraflytning fra Danmark og udlandet

  Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: + 277 borgere
  • Opfølgning 2021: - 33 borgere
  • Opfølgning 2020: - 145 borgere
  • Baseline: + 16 borgere

  Kilde: FLIS

Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft - målepunkter:

 • Samlet placering i DI-barometer, samt placering i kategorien Arbejdskraft

  Samlet udvikling siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: samlet placering: 41, arbejdskraft: 57
  • Opfølgning 2021: samlet placering: 39, arbejdskraft: 38
  • Opfølgning 2020: samlet placering: 23, arbejdskraft: 50
  • Baseline: samlet placering: 15, arbejdskraft: 28

  Kilde: Dansk Industri, barometer 

 • Andelen af 16-66 årige, der ikke er omfattet af en arbejdsmarkedsordning

  Samlet udvikling siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 77,4 %
  • Opfølgning 2021: 77,4 %
  • Opfølgning 2020: 78,5 %
  • Baseline: 78,9 %

  Kilde: Jobindsats

 • Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. 16+ årige (indekseret)

  Samlet udvikling siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 200.867 kr. per 16+ årig (6.831.874.000 kr. / 34.012 borgere)
  • Opfølgning 2021: 194.570 kr. pr. 16 + årige (6.581.908.000 kr. / 33.828 borgere)
  • Opfølgning 2020: 194.24 kr. pr. 16 + årige (6.575.420.000 kr. / 33.821 borgere)
  • Baseline: 194.472 kr. pr. 16 + årige (6.600.599.000 kr. / 33.941 borgere)

  Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

 • Antal registrerede overnatninger og beregnet økonomisk effekt.

  Samlet udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 274.944 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,8 %
  • Opfølgning 2021: 252.629 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %
  • Opfølgning 2020: 250.451 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %
  • Baseline: 224.110 overnatninger, beregnet turismeandel af samlet udbud af varer og tjenester: 1,6 %

  Kilde: Danmarks Statistik (antal overnatninger) og Visit Danmark

Vi passer godt på vores natur og miljø - målepunkter:

 • Ændring af Assens Kommunes samlede CO2-udledning (fra CO2-regnskabet)

  Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: måling afventer
  • Opfølgning 2021: 4800 ton
  • Opfølgning 2020: 5174 ton
  • Baseline: 5425 ton

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse

 • Andel af boringer, hvor drikkevandet kan betragtes som rent og naturligt og overholder kravene til indholdet til miljøfremmede stoffer.

  Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 86 ud af 95 boringer, svarende til 91 %
  • Opfølgning 2021: 85 ud af 97 boringer, svarende til 88 %
  • Opfølgning 2020: 78 ud af 94 boringer, svarende til 83 %
  • Baseline: 76 ud af 93 boringer, svarende til 82 %

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse

 • Areal af fredskov og naturområder efter § 3

  Den samlede udvikling siden baseline er positiv.

  • Opfølgning 2022: 5119 hektar fredskov, 3.846 hektar beskyttet natur
  • Opfølgning 2021: 5119 hektar fredskov, 3704 hektar beskyttet natur
  • Opfølgning 2020:4380 hektar fredskov, 3682 hektar beskyttet natur
  • Baseline: 4380 hektar fredskov, 3671 hektar beskyttet natur

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse

 • Genanvendelse af husholdningsaffald (Nationalt mål 50 % for DK i 2022, beregnet på talmateriale fra ADS – det nationale Affaldsdatasystem)

  Den samlede udvikling siden baseline er negativ.

  • Opfølgning 2022: 47,3 %
  • Opfølgning 2021: 48,4 %
  • Opfølgning 2020: 44,9 %
  • Baseline: 45,8 %

  Kilde: Assens Kommune, intern opgørelse