icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Overmarken - ny grøn bydel i Tommerup

Vest for Tommerup i et område syd for Sortebrovej/Skovstrupvej fra den nedlagte jernbane og ud til Børnehaven Overmarksgården er en ny bydel på vej.

Vi udvikler et attraktivt boligområde, hvor bæredygtighed, naturen og vandet er i højsædet.

Den nye bydel Overmarken kommer til at byde på et varieret udbud af forskellige bolig- og bebyggelsestyper.

I bydelen er der tre kvarterer (Stenbjerge, Sortebro og Vesterled), og centralt i byudviklingsområdet er der et grønt område, der binder de tre kvarterer, den eksisterende by og Overmarksgården som er en integreret institution for børn i alderen 0 - 6 år  sammen.

Der er også tænkt på klimasikring i forbindelse med udviklingen af den nye bydel. Regnvand i bydelen opsamles og forsinkes. Der anlægges flere regnvandssøer, hovedsageligt i det centrale grønne område, som opsamler regnvand, inden det ledes videre.

Infrastrukturen i området omfatter både veje og stisystem. I det grønne område anlægges et stisystem. Vejadgangen til de tre kvarterer bliver uden gennemkørsel og krydsning af det grønne område.

Helhedsplan

Vi har udarbejdet den strukturplan som vises på billedet. Strukturplanen viser, hvordan området kan udvikles, og er udgangspunktet for Rammelokalplan 3.1-11 der formelt, der fastlægger og sikrer områdets overordnede principper. Du kan se en mere detaljeret udgave af strukturplanen her.

I takt med, at der skal udbygges nye boligområder i bydelen, vil der blive udarbejdet egentlige lokalplaner som fastsætter bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. 

Lokalplan 3.1-10 for 1. etape er endeligt vedtaget.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.