icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Byen & Bæltet

Udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse af Assens

Kyststrækningen i og omkring Assens er karakterfuld og meget forskelligartet med både den flade halvø, Assens Næs, de menneskeskabte jordbassiner, de dramatiske klinter, de smalle strande og fladkysten omkring Torø Huse.

Netop forskelligheden og vildskaben i den vestvendte kyststrækning er unik for området og tilbyder muligheder for en række enestående natur- og landskabsoplevelser.

Der ligger et stort potentiale i at styrke natur- og landskabsoplevelserne og tænke dem sammen med udviklingen af byen.

Højvandsbeskyttelse med merværdi

Med etablering af et rekreativt klitlandskab på Assens Næs, kan vi sikre byen imod fremtidige højvandshændelse, samtidigt med at der skabes værdier, som kan understøtte, at området får et liv, der både favner sommerens intensitet og varme, vinterens kulde og klarhed og stormenes drama.

Klitlandskabet designes, så ny natur får mulighed for at udvikle sig i kombination med fastholdelse og opbygning af klitten.

Projektet understøtter indsatsområdet ”Det vilde bylandskab” i Udviklingsplan Assens ved at trække natur- og landskabsoplevelsen helt ud på spidsen af Assens Næs samtidig med, at de rekreativ værdier styrkes. Derudover understøtter projektet bl.a. kommunens Vision 2030, Klimastrategi 2020-2050, forslag til Natur- og friluftspolitik, forslag til Turismestrategi samt kan virke som satellitfunktion til det kommende Center for kyst- og lystfiskerturisme.

Udviklingsprojektets forslag til højvandsbeskyttelse og landskabelig bearbejdning bygger på kysttekniske analyser af kystmorfologi og dynamik. Det sikrer en robust beskyttelse både i forhold til sikkerhed og drift, men sikre samtidig også, at klitterne ikke kommer til at fremstå som et teknisk anlæg, men derimod som en integreret del af naturen ved Assens.

Projektet er første deletape af den langsigtede strategi for højvandsbeskyttelse af hele Assens by.

Projektet befinder sig stadig i en udviklingsfase og kan derfor ændre sig undervejs, men forslaget til udviklingsprojektet give et bud på, hvordan kystbeskyttelse kan kombineres og forenes med byudvikling, klimatilpasning og rekreative funktioner i én sammenhængende løsning for området.

Baggrund

Assens Kommune har udpeget havneområdet i Assens som indsatsområde som følge af risiko for oversvømmelse fra havet.

Politisk er det prioriteret på sigt at fremme en ydre oversvømmelsesbeskyttelse langs kysten ved Assens, som skal beskytte byen mod højvandshændelser.

Den ydre sikringslinje er beskrevet som en digeløsning med en stormflodsport i indsejlingen til havnen.
Som en del af den overordnede beskyttelsesstrategi har kommunen fået udarbejdet dette udviklingsprojekt, hvis formål er, at beskrive mulighederne for etablering af et klitlandskab på Assens Næs, der beskytter området mod oversvømmelse og erosion.