Kronik: Uligheden påvirker demokratiet

Uligheden nu er blevet så stor, at den påvirker hele samfundet og også den politiske beslutningsproces. Kronik af Knud Vilby, fhv. chefredaktør på Information, journalist og forfatter.